Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

luyện thi có bảo hành kết quả!

Lời ngỏ
Theo  từ "Giáo dục" tiếng Anh - "Education" - vốn có gốc từ tiếng La tinh "Educare" có nghĩa là
 "làm bộc lộ ra". Có thể hiểu "giáo dục là quá trình, cách thức làm bộc lộ ra những khả năng tiềm ẩn của người được giáo dục".

NHƯNG HIỆN NAY GIÁO DỤC LẠI  LÀ SỰ ÁP ĐẶT, NHỒI ÉP

MỤC ĐÍCH ĐÀO TẠO
-Khới gợi đam mê ,trí sáng tạo trong học tập và cuộc sống cho hs
-Khắc phục phần nào những sai sót trong hệ thống giáo dục hiện tại

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
- Cài đặt tư duy thành công trong mọi lĩnh vực
- Đào tạo tâm thái tích cực
- Định hướng tương lai thành công.
- Ôn thi Đaị Học theo phương pháp LTNNTD
- Đào tạo bộ môn :Toán- Lý - Hóa từ lớp 6-12.
-Ôn thi ĐẠI HỌC có bảo hành-trượt học lại không mất phí

HÌNH THỨC
- Mở lớp Ôn Thi theo  nhóm nhỏ tại nhà hs. Từ 6-8 hs/lớp
- Kết hợp giữa Ôn Thi ĐH và cài đặt Tư Duy

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
-Phương pháp LTNNTD (lập trình ngôn ngữ tư duy)
-Phương pháp bản đồ tư duy(Tony Buzan)
-Nguyên lý hiệu ứng tâm lý học đám đông
-Giáo án Ôn Thi Toán-Lý- Hóa phù hợp với nội dung của BGD
-Đào tạo hs mất gốc! 
                                             
GV: Trần Quang Quý -  Chuyên khoa:  Toán-Cơ-Tin  & khoa Vật         ĐHKHTN - ĐHQGHNhttp://vi.netlog.com/phucmarketer_luyenth